Waar staan we voor

Domburg beelden openingspagina

De Vereniging Nehalenniagebied staat voor het behoud en de verbetering van de natuurlijke schoonheid van het Nehalenniagebied, gelegen aan de NO-zijde van Domburg. Dit duingedeelte met strand verbonden aan het dorp Domburg en de Manteling is bijzonder door de natuur, de aanwezigheid van monumenten en door de historie. Daar willen we zuinig op zijn. Delen ervan zijn aangemerkt als Natura 2000 gebied.

Statutaire doelstelling:
Het waarborgen van het natuurlijk milieu alsmede de ontwikkeling van een natuurlijke bestemming en in dit kader de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van de bewoners in het Nehalenniagebied te bevorderen en hieraan actief mede richting te geven. De doelstelling sluit enerzijds aan bij de natuurlijke waarden van het aangrenzende bos- en duingebied, en van het strand en de zee, en anderzijds aan de privacy en rustbehoefte van de bewoners met hun gasten.

De vereniging is opgericht in 1998, op een moment dat er grote bezorgdheid was over ontwikkelingen in dit gebied. Er lagen bijvoorbeeld ideeën om de watertoren te gaan exploiteren op een manier die het monument en zijn omgeving ernstige schade zouden berokkenen: publiektrekkende attracties met horeca, etc. zouden het einde betekenen van deze rustige omgeving. Inmiddels is de watertoren prachtig en vrijwel weer in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd.

Ook in de naaste toekomst zal de inzet van de vereniging van belang zijn. In gemeentelijke stukken wordt gemeld dat er in de komende periode verbeteringen in het Nehalenniagebied zullen plaatsvinden. Als Vereniging komen we met voorstellen en zullen we een klankbord zijn voor initiatiefnemers en gemeente.