Een greep uit de activiteiten

Jaarlijks vindt er een schouw plaats in het gebied door één van de bestuursleden met een wethouder en een ambtenaar. Dan worden samen punten geïnventariseerd die verbetering behoeven.

Bij bouwactiviteiten in het gebied die in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging wordt – door het bezoeken van vergaderingen, schrijven van brieven, het voeren van actie en zo nodig het voeren van juridische procedures – geprobeerd de plannen bij te sturen.

Als voorbeeld van een eerdere activiteit kunnen we noemen de bouw van een nieuw strandpaviljoen enkele jaren geleden. De nieuwbouw was in eerste instantie voorzien op een verkeerde plek en met een aanzienlijk grotere hoogte en vloeroppervlak dan acceptabel was en was toegestaan. Daardoor zou er weinig ruimte en uitzicht op het strand overblijven. Een grote visuele vervuiling zou het gevolg zijn. Mede door onze acties is er o.a. in goed overleg met de nieuwe investeerder een bescheidener paviljoen gekomen: het huidige fraaie Strand 90.

Bij herziening van het bestemmingsplan dat over (een gedeelte van) het gebied gaat, proberen we als vereniging kritisch mee te kijken en verbeteringen aan te brengen. Daarbij benadrukken we dat het Nehalenniagebied niet mag verstenen en dat lawaai-aantrekkende functies vermeden moeten worden. We willen dat de natuur de overhand houdt en dat het gebied aantrekkelijk blijft voor bewoners en rustzoekende toeristen.

Verkeersingrepen houden we in de gaten en we leveren materiaal aan voor het verbeteren van keuzes.

In onze regelmatige brieven aan de gemeente proberen we positieve aandacht voor het gebied op te roepen.