Samenwerking

Watertoren Domburg

Daar waar de belangen van het Nehalenniagebied parallel lopen met belangen in andere gebieden leggen we contacten. Dat was o.a. het geval met de eigenaren van de woningen in het aansluitende Van Teijlingenpark in een aantal kwesties.
Over de restauratie/renovatie van de watertoren onderhielden we nauw contact met o.a. met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Over de ongewenste komst van een groot strandpaviljoen onderhielden we naast de gemeente Veere contacten met de Domburgse bevolking die zich hier ook en op eigen wijze tegen verzette. We voerden gezamenlijk een succesvolle juridische procedure.
De lopende landelijke actie tegen "Kustbebouwing", zoals nieuwbouw op strand en in de duinen, steunt onze vereniging d.m.v. informatie en e-mails aan de betreffende instanties.
Ook worden bij relevante ontwikkelingen gerichte contacten onderhouden met b.v. de Rijksoverheid, Provinciale Staten, Waterschap De Scheldestromen, de Stichting Duinbehoud, de Zeeuwse Milieufederatie, en de Stadsraad Domburg.