Ontwikkelingen

actualiteit beeld

Herinrichting van de Boulevard

 

De herinrichting van de Boulevard van Schagen is gevorderd tot de kruising met de Nehalenniaweg.

Onze vereniging is tevreden met het resultaat.

De afrit naar het strand bij de Stenen Toko is nog niet gerealiseerd. Die is nodig om de toegezegde bevoorrading van restaurant Strand 90 via het strand te laten plaatsvinden. Alle bevoorrading gaat nu via de Nehalenniaweg en dat levert een stroom van autoverkeer op.

Het boulevard-gedeelte tussen de watertoren en restaurant Strand 90 is nog niet heringericht. We hebben van de gemeente begrepen dat door de Provincie bezwaar gemaakt wordt tegen verharding en tegen de aanleg van een fietsenstalling.

Wij hebben de gemeente laten weten dat aanpassing van het ontwerp zal moeten leiden tot versmalling van de weg en dat een fietsenstalling inderdaad ongewenst is. We zijn hierover nog in contact met de gemeente.

 

Beleid voor donker
Het beleid voor donker is begin 2018 vastgesteld door de gemeente.

Verlichting is in een deel van het Nehalenniagebied niet toegestaan. Voorbij de watertoren, bij de aansluiting van de Nehalenniaweg op de boulevard, mag er niet verlicht worden. Restaurant Strand 90 verwijderde al de aangebrachte verlichting langs de boulevard. Het lijkt erop dat ook de verlichting langs de opgang niet past in het beleid. In het gebied tussen de Badstraat en de watertoren mag er wel verlichting aanwezig zijn.

 

Herontwikkeling Nehalenniagebied
De planvorming van de herontwikkeling van het Nehalenniagebied is in volle gang, vernamen we van de projectleider bij de gemeente en van de directie van het museum MTVP.

Het Museum heeft plannen voor verhuizing ontwikkeld en een schetsplan laten maken door architect Cees Dam. Als vereniging heten we het museum van harte welkom in het Nehalenniagebied, mits bescheiden van omvang, niet boven het duin uitkomend. Er is inmiddels een intentie-overeenkomst getekend tussen de gemeente en het museum. De haalbaarheid van de verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied gaat onderzocht worden. Het kaartje bij die overeenkomst maakt ons ongerust, want het onderzoek richt zich op het gebied waar nu de midgetgolf is en doet ons vermoeden dat de ruimte naast Zonneduin ingevuld gaat worden met de bouw van een (hoog) hotel.

De ideeën voor nieuwbouw van de bestaande hotels volgen we met grote zorg. Nieuwbouw kan alleen als er niet meer en niet hoger gebouwd wordt dan wat er al staat. Zuinig zijn op de natuurlijke kwaliteiten van het Nehalenniagebied, dat is wat we de gemeente meegeven.

Een parkeergarage onder het Nehalenniagebied lijkt ons niet wenselijk omdat het autoverkeer zal aantrekken en de belasting nu al te groot is.
Er is ons toegezegd dat we als Vereniging op de hoogte gehouden worden door de projectleider van de voortgang van de plannen in het Nehalenniagebied.

 

Domburg waarheen?

Er is een Manifest (klik aan voor bijlage) opgesteld door verontruste Domburgers onder de naam Domburg waarheen.

Onze vereniging kan zich vinden in veel van wat daarin gesteld wordt en we onderhouden een goed contact met de opstellers van het manifest.