Ontwikkelingen

actualiteit beeld

  

Herontwikkeling Nehalenniagebied
De planvorming voor de herontwikkeling van het Nehalenniagebied is nog steeds in volle gang. De Vereniging is positief over het opknappen van dit enigszins vervallen deel van Domburg. Daarbij  speelt het behouden van het vriendelijke, kleinschalige karakter voor ons een belangrijke rol. Het gebied grenst namelijk aan een kwetsbaar natura 2000 duingebied.
De plannen die tot op heden gepresenteerd zijn baren ons echter grote zorgen.

De verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet Museum
In beginsel stond de Vereniging niet direct negatief t.o.v. een bescheiden museum in het Nehalenniagebied. De plannen voor verhuizing die door het Museum zijn ontwikkeld en het schetsplan zijn zodanig dat de Vereniging haar eerder gedane enigszins positieve houding intrekt. Wij zijn er nu van overtuigd dat er voor de ambities van het museum geen ruimte is in het kwetsbare Nehalenniagebied. Niet op de plek van de midgetgolf en ook niet in het verlengde van hotel Nehalennia. Kort samengevat: het is te groots, te hoog en bevat horeca. Een museum van de geplande omvang trekt (noodzakelijk) nog meer toeristisch verkeer naar het kwetsbare deel van Domburg. Mochten er ideeën leven voor een museum dan vinden wij dat dat op een andere meer toegankelijke locatie zou moeten komen, die geen negatieve impact heeft op het Natura 2000 gebied.

Hotels
De ideeën voor nieuwbouw van de bestaande hotels en de inrichting van het gebied volgen we met aandacht. Nieuwbouw kan alleen als er niet meer en niet hoger gebouwd wordt dan wat er al staat of dan wat er past binnen het huidige bestemmingsplan. Zuinig zijn op het Natura 200 gebied en de daarbij passende uitstraling van het Nehalenniagebied, dat is wat we de gemeente meegeven. Bij de in juni en juli gehouden bijeenkomsten zijn plannen gepresenteerd die naar ons inzien qua volume, inbedding in de natuur en uitstraling absoluut niet passen.

Samengevat: De Vereniging wil alleen plannen die passen binnen het nu geldende bestemmingsplan en die passen binnen het beeld en de kwaliteit van ons Domburg. Plannen die rekening houden met de zichtlijnen, de kwetsbaarheid van het gebied en het aangrenzende Natura 2000 gebied. Met andere woorden, de Vereniging is zeer huiverig voor ontwikkelingen zoals in Cadzand.
Een parkeergarage onder het Nehalenniagebied lijkt ons niet wenselijk omdat het autoverkeer zal aantrekken en de belasting nu al te groot is.

Hoe nu verder
Er is een klankbordgroep en kerngroep Nehalenniagebied waar we als Vereniging ook deel van uitmaken. Daarin praten we over de beeldkwaliteit voor het gebied. Inmiddels heeft de projectmanager Ruimtelijke ontwikkeling, de heer Rob Scheffer, aangegeven dat de volgende bijeenkomst rond de jaarwisseling 2019/20 gepland zal worden, nadat de gesprekken met ondernemers over alternatieve parkeeroplossingen en het onderzoek naar Leefbaarheid en Toerisme verder voltooid is. Er is ons toegezegd dat we als Vereniging op de hoogte gehouden worden door de projectleider over de voortgang van de plannen in het Nehalenniagebied.

Tot slot
Er gaan op dit moment verschillende plannen rond; een aantal betreft proefballonnen opgelaten door de gemeente, een ander aantal is ons meegedeeld door inwoners.
Omdat dit allemaal eerste ideeën betreft hebben we daarover nog geen oordeel gevormd.
* Behoud en opknappen huidige midgetgolf met eventueel uitbreiding met jeu de boules baan/ tennisbaan zoals die er vroeger ook lag.
* Plannen van/voor hotel Nehalennia i.s.m. hotel Bosch en Zee
.